Jakie są najczęstsze wady postawy i stop?


Nieprawidłowa postawa ciała i wady stóp to problemy, które dotyczą zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Niektóre z tych nieprawidłowości mają charakter wrodzony, inne z kolei mogą być nabyte lub stanowić następstwo choroby. Na szczęście prawidłowa diagnostyka i rehabilitacja często umożliwiają całkowity powrót do zdrowia.

Nieprawidłowa postawa ciała i wady stóp - przykłady

Wady postawy i stóp wpływają nie tylko na estetykę ciała. Jest to przede wszystkim problem zdrowotny, który może znacznie utrudniać funkcjonowanie na co dzień. Wśród najczęściej występujących wad postawy wyróżniamy m.in:

  • plecy okrągłe;
  • plecy płaskie;
  • plecy wklęsłe;
  • plecy okrągło-wklęsłe;
  • skoliozę.

Z kolei do najczęściej występujących wad stóp zaliczamy:

  • stopę płaską;
  • stopę koślawą;
  • stopę wydrążoną;
  • stopę szpotawą.

Wszystkie wyżej wymienione wady postawy i stóp mają szereg cech charakterystycznych, które odróżniają je na tle innych. Trzeba jednak pamiętać, aby nie próbować postawić diagnozy samodzielnie. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości w postawie ciała lub wady stóp należy niezwłocznie udać się do lekarza lub rehabilitanta, który postawi diagnozę. Niezbędne do tego może okazać się komputerowe badanie stóp, prześwietlenie lub analiza postawy ciała. 

Jak leczyć wady postawy i stóp?

Znaczną większość wad postawy lub stóp można wyleczyć. Najważniejsza jest jednak wczesna, prawidłowa diagnoza. To właśnie ona staje się podstawą do ustalania najlepszych metod rehabilitacji. Plan leczenia powinien być ustalany indywidualnie, w zależności od stanu pacjenta oraz specyfiki schorzenia. Warto wiedzieć, że masaże i fizjoterapia to nie jedyny sposób na pełny powrót do zdrowia. W przypadku wad stóp często niezwykle pomocne okazują się specjalistyczne ortopedyczne wkładki.

Wróć